Hangsúlyban az év végi adóoptimalizálás

adóoptimalizálás

A 2020. január 01-től érvénybe lépő adójogszabály változásokra a cégeknek, könyvelőknek, adószakembereknek, no meg a vállalkozóknak sem árt idejében felkészülni.

Az adóoptimalizálás elérhető az optimális adózási mód megtalálásával és az elérhető adókedvezmények, adóalap csökkentő tételek kihasználásával. Cikkünk összefoglalja a várható adóváltozásokat.

A cégek, vállalkozások év végéhez közeledve adózási feladatként kezelik az adóoptimalizálást, hiszen minél kevesebb adójellegű közterhet szeretnének befizetni a törvényes, jogszabályszerű keretek között. 

Nézzük tehát a lényeges módosításokat:

 • A NAV ellenőrzi a helyi iparűzési adó bevallását és csak akkor küldi tovább az önkormányzatok felé, ha rendben van. Másik lehetőség, hogy használjuk a bevalláskitöltő- programot és a hibának jelzett pontokat eleve kijavítjuk.
 • Az egészségügyi szolgáltatási járulék  7.710 forintra emelkedik.
 • Változnak a rendelkezések az alapítványok helyidaó-mentességénél. Adómentes a magánalapítvány vagyona (ide nem értve a vagyon hozamát) terhére a kedvezményezett magánszemély részére juttatott vagyoni értéket. Nem adómentes viszont ha jogállását valamely tevékenység, dolog átruházása vagy szolgáltatás nyújtása ellenértékeként, vagy azzal összefüggésben szerezte, vagy a kifizető hozamai nem különíthetőek el az alapítványi vagyontól.
 • A vevői készletek áfájánál is számíthatunk módosításokra, a változások az uniós irányelvekhez igazodnak. Például a termék továbbításakor ismertnek kell lennie a potenciális vevőnek és az adószámának abban a tagállamban, ahová a terméket továbbítják
 • Érkezik a turizmusfejlesztési hozzájárulás, mint újabb fizetendő tétel, amit áfacsökkentéssel együtt vezetnek be.  A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatások  áfa mértéke 2020. január 1-jétől 18 százalékról 5 százalékra csökken, viszont bővíti a turizmusfejlesztési hozzájárulás-köteles szolgáltatások körét a .kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás.
 • Megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó (EVA),  hatályon kívül helyezésre kerül maga az ide vonatkozó törvény is. 
 • Az őstermelők is számíthatnak rájuk vonatkozó adójogszabály változásra. Meghatározzák a szociális hozzájárulási adó költségként történő elszámolásának módját, és attól függően állapítják meg, hogy a mezőgazdasági őstermelő év közben kötelezett-e a szociális hozzájárulási-adó előlege fizetésére vagy sem.
 • A kisvállalati adó  13 százalékról 12 százalékra csökken, és a KIVA alapjában másként kell majd figyelembe venni az osztalékot.  Új feltétel, hogy az osztalék összegét az azt megállapító társaság ne számolja el az adózás előtti eredmény terhére ráfordításként.
 • Pontosítják a csoportos társasági adóalanyiság szabályait. Egyszerűsítik az adminisztrációt, egyértelműsítik a jogalkalmazást.
 • A fejlesztési adókedvezmény igénybevételét könnyebbé teszik, egyszerűsítik. 
 • Ezentúl nem kell feltölteni a társasági adóelőleget, viszont a helyi adó feltöltését továbbra sem szabad elmulasztani.  Az adózó a 2019-re választása szerint teljesítheti a feltöltési kötelezettséget, és ha él ezzel a választással, akkor adófelajánlást is tehet. 
 • Változik a „84 százalékos szabály” a szociális hozzájárulás adójánál. Amennyiben egy adott jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó megfizetésére úgy a megállapított jövedelem 85 százalékát kell jövedelemként figyelembe venni a korábbi 84 százalék helyett. 
 • A főállású kisadózók is örülhetnek, mert emelkedik az ellátási alap. 50.000 forint tételes adó fizetése esetén 94.400 forintról 98.100 forintra, 75.000 forint tételes adó fizetése esetén pedig 158.400 forintról 164.000 forintra emelkedik. 
 • Fellélegezhetnek a négygyermekes anyák, akik ezentúl SZJA mentességet élvezhetnek. Élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet kapnak a legalább négy gyermeket szült vagy örökbefogadott gyermeket nevelő vagy nevelt édesanyák a munkabérükre. Figyelni kell azonban arra, hogy a kedvezmény csak akkor érvényesíthető ha a jogosult az adóbevallásához nyilatkozatot tesz, melyben feltünteti a jogosultságot megalapozó gyermekek ott meghatározott adatait és a vonatkozó jövedelem prioritásait.

Optimalizáld céged működési költségét úgy, hogy mindeközben munkavállalóid is  ösztönzöd! Hogyan? A kedvező adózású egészségbiztosítási programok segítségével!

Kérj ingyenes  konzultációt szakértőnktől!


KONZULTÁCIÓT KÉREK